Người đi ô tô cần biết quy định mới sắp có hiệu lực này

Bộ GTVT vừa ban hành quy định mới về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến đèn chiếu sáng phía trước của xe ô tô.

 

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 07/2024 quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của xe ô tô.

Cụ thể là quy chuẩn về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được quy định chi tiết trong QCVN 35:2024/BGTVT.

Quy định mới nhất về đèn chiếu sáng ô tô.
Quy định mới nhất về đèn chiếu sáng ô tô. Ảnh: TN

QCVN 35:2024/BGTVT quy định về thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với đèn chiếu sáng phía trước (sau đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với mẫu thử cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: Mỗi kiểu loại đèn cần 3 mẫu thử để thử nghiệm, chứng nhận chất lượng kiểu loại. Trong đó, 1 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm về kết cấu, đặc tính quang học, màu sắc ánh sáng và thử nghiệm theo Phụ lục R (nếu có); 2 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm tính ổn định đặc tính quang học.

Yêu cầu kỹ thuật về mẫu thử: Đèn mới 100%, phải nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không được phép chỉnh sửa, thay đổi các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn. Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước. Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết.

Nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm thiết bị cung cấp và vận hành và Bộ tạo tín hiệu (nếu có) quy định tại điểm 1.3.11, điểm 1.3.12 QCVN 35:2024/BGTVT.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1-10-2024 và thay thế cho Thông tư 31/2017 đã ban hành trước đó.

(Nguồn: plo.vn)